Vai baznīca ir novecojusi institūcija?

Juris Timmermanis

Baznīca ir vājiem. Stipriem ir sava pārliecība, sava ticība un savs dievs un savs svētums.

.........................................

Jums kaut kas ir savs? Viss ir DIEVA dots, nāve skaidri to atklāj, bet dažiem patīk no sevis "dievus" tēlot... Kārtējā ilūzija, kas izgaist kā rīta migla, var jau kādu laiku barot sevi ar šo pasaku, bet galvas sāpes sāksies kad ilūzija pārstās darboties kā narkotkas... tad būs lomkas...

12.janvāris
Arbuzs

Es vēlos ar likumu baznīcu ierobežot un aizliegt. #ateisms  Cieņā, Skolnieciņš

15.janvāris
Itamārs Toledano

Baznīca novecot bevar, jo ir Kristus MIESA, un atrodas ĀRPUS laika un telpas. Noveco zemeslode un cilvēce.Cita lieta, ja baznīcas tiek PIEGĀNĪTAS ar farizejiem, rakstu mācītājiem un pseidokristiešiem.

16.janvāris (16.janvāris - labots)
Itamārs Toledano

''Baznīca ir vājiem''

-------------------------

Tieši otrādi - baznīca ir stipriem, jo tikai retais spēj panest tās vajāšanas, kas ikvienam PATIESAM kristietim jāiztur.

16.janvāris
Itamārs Toledano

to M.Babrivskis

-------------------

Baznīcai NAV jāmainās, jo Dievs saka - ES ESMU, KAS ES ESMU, un pie tā jāpaliek. Piemēram, agrāk baptistu draudzes DEGA gara liesmā, un SLAVAS dziesmām Dievu teica.

Tagad, pielāgojoties laika garam (kas vairo samaitātību), tā seklumā un bālumā kā lētu vodeviļu grib garīgumu kādam (muļķim) iesmērēt. Kādreiz skanēja cēlas un celsmīgas himnas, šodien - lētas ziņģes ar garīga satura piemeklētiem tekstiem, bieži vien. ļoti vulgāri un teatrāli interpretētas.

Galu galā, baznīca nav prostitūta, kam vajadzētu kādam PIELĀGOTIES, un Kristus vēsts ir NEMAINĪGA, un katri centieni to modernizēt uz elli ved.

16.janvāris
Voldemārs Bariss

Cik daudz nepamatoti murgainu komentāru rakstam. Un žēl, ka skaidri domājošo tik maz...

18.janvāris
Itamārs Toledano

Nu, un kas liek JUMS rakstīt (ja reiz sakat - ''rakstam'')? Uzraksti tu VIENU, kas nav murgains. Lai citi pamācās, ko tu ar SKAIDRU DOMĀŠANU saproti.Citādi iznāk:no citiem prasa to, ko pats nezin un nesaprot.

18.janvāris (18.janvāris - labots)
Yohn Plunt

Protams, ka novecojusi. Reliģija kā tāda ir viduslaiku tumosnības palieka. Es varu cienīt krietnu un godīgu ateistu, bet nekad melīgu, zemisku un zaglīgu 'ticīgo'.

20.janvāris
aivars

kRIETNS UN GODĪGS ATEISTS NEVAR PASTĀVĒT ILGLAICĪGI. TAISNI LIKUMSAKARĪGI VINAM JAPĀRVĒRŠAS PAR DIEVTICĪGO CILVĒKU! tO PIEPRASĪS AGRI VAI VĒLĀKI VIŅA MORĀLISKĀ KVALITĀTE! tO PIEPRASĪS VIŅA APSLĒPTĀKIE DZIĻĀKIE DVĒSELES UN GARA SPĒKI! iZŅĒMUMA KĀRTĀ - JA CILVĒKS IR PAR DAUDZ KĀ CILVĒKS DEGRADĒJIES UN NAV VAIRS SPĒJĪGS VESELĪGI SPRIEST TAD dIEVS VAR TĀDU CILVĒKU ATRAST, JA VIŅŠ TO PROTAMS NO SIRDS VĒLAS UN IZGLĀBT!!

20.janvāris
evab

Krietns un godīgs ateists ir nonsenss pēc būtības. Bet Baznīcu pēc Kristus pravietojuma nekādi elles vārti neuzvarēs. Jo nāve ar nāvi ir nonāvēta. Kristus ir augšāmcēlies!

21.janvāris
Arbuzs

Sveiki! Kāpēc šeit vel kāds aizstāv baznīcu? Mani senči bija dzimtcilvēki, tāpēc es ienīstu gan baznīcu, gan tās pretīgo, tumsonīgo mācību. Baznīca ir okupanti šajā zemē!!! Es nepielūgšu nedz dzīvus, ne mirušus ebrejus, nedz Žīddievu!!! Esmu Latvju Dievu dēls! Esmu Latvju Zemes mantinieks! Esmu Senlatviešu Dievu jaunā paaudze!!! Es esmu Skolnieciņš!!!! 

21.janvāris
Arbuzs

Ateisms un maģija valdīs šajā pasaulē!!! Kristīgie okupanti tiks ar sūdainu koku patriekti no šīs zemes! Cieņā, Skolnieciņš

21.janvāris
aivars

To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. 2. kor.:21( no Jaunās Derības). Es no savas puses lūgtu, ka lai neviens vairs neizrādītu savu sulbo naidu un neizglītību šajās tik svarīgajās pārdomās par Dievu un mūžību, bet drīzāk iepazītos ar cilvēces dižgaru, pat medicīnas elitē atrodošamies spīdekļiem, kuri, pateicoties mūsu laiku brīvībai un demokrātijai piekrīt kreocionistu uzskatam, proti, dievišķajam pasaules uzskatam!!!

22.janvāris
Ragnars

Ko tu te murgo "skolnieciņ"! Kā tavs ateisms iet kopā ar "Esmu Senlatviešu Dievu jaunā paaudze!!! " . Beidz muļķot cilvēkus. Gribi būt ateists-esi! Nelien cilvēku dvēselēs. Katram,  protams,  ir tiesības uz savu viedokli, bet pulgot cita ticību ir pēdējais ko var darīt. Neizklausies pēc neizglītota pāķa, tātad tavs mērķis ir ņirgāties.

23.janvāris
Andrejs

"Baznīca nav prostitūta, kam vajag piemēroties" Ne jau kā prostitūta, bet laika un attīstības spiesta tā visos laikos piemērojas.Cilvēkiem ir prasība pēc ticības kaut kam augstākam, kas varētu labot to, ko cilvēks pats nespēj. Un kamēr šī vajadzība ir, pastāvēs arī baznīca, kas apgalvojot, ka tikai viņa sniedz mierinājumu, uzvedas kā naudas mijēji, kurus Kristus izdzina no tempļa.

23.janvāris
aivars

Kas par ziņojumu? Esmu veiksmīgi jau autorizējies.

24.janvāris
aivars

Baznīca grib joprojām atbildēt par dvēseli. Bet tā ir tomēr viena cilvēciska, lai arī reliģiska institūcija. Jēzus teica: Meklējiet Rakstos, jo jums šķiet tur meklējama mūžīgā dzīvība. Tāpat: Es esmu Augšāmcelšanās un Dzīvība! Kas tic uz Mani, kā Rakstos teikts, no tā miesām plūdīs dzīvā ūdens straumes. Tāpat , Es esmu ceļš,patiesība un dzīvība! ...Tiekties tādam Jēzum pakaļ ir svēts, brīnišķīgs Draudzes, un katra locekļa uzdevums! Sasniedzams mērķis. Par to Kungs Jēzus ir jau parūpējies, pasniegdams visas šīs pilnvaras, ja mēs tik paklausot Viņa Debesu aicinājumam nododam savus grēkus un savu dzīvi Viņa rokās - caur patiesu grēksūdzi, saņemot Dievbērnības dārgo balvu uz mūžu mūžiem!      Baznīca, sākot no Jēzus laika, un tā līdz šim laikam un vēl trakāk nākotnes perspektīvē šo galveno, centrālo patiesību ir visādi piebremzējusi un pat tiek un tiks vairāk un vairāk klaji pretī runāts!!

24.janvāris
Arbuzs

Ateisms manā izpratnē ir neticēšana reliģijai un Žīddievam (Jahvem) jeb monoteismam. Pasaule radās spontāni. Dievi priekš manis ir cita būtņu suga citā attīstības pakāpē. Es neņirgājos, es attīru teritoriju maģijai. Mans mērķis nav glābt cilvēki vai to mainīt. Mans mērķis valdīt par cilvēci, izmantojot tās vājības, un atseviškiem indivīdiem palīdzēt kļūt par Dieviem. Kaut gan kļūšana vienalga kāda veida Dievu ir dziļi individuāls un intīms process, kurā no malas ir grūti palīdzēt, jo katram garīgā pilveidošanās ir sava. Kristietība neļauj pilnveidoties, tā nonivilē, devalvē, degradē cilvēku. Monoteisms atņem cilvēka iedzimtās tiesības būt par Dievu. Mani tracina, ka pat zīdaiņus piespiež atteikties no savām iedzimtajām tiesībām. Esmu mags, esmu pagaidām Pusdievs. Kristietību es ienīstu, jo tā iznīcina zinātni un cilvēku dzīves. Cieņā, Skolnieciņš

24.janvāris (24.janvāris - labots)
Monika Paberza

Nav labi te tā Dievu zaimot. Ja negribi, netici, bet nezaimo, un neaiztiec ticīgos. Tas tik pierāda tavu  inteliģences trūkumu un zemo pierīti.

24.janvāris
Arbuzs

Monik, es aizliegšu baznīcu. Es aizliegšu kristietību. Nacisms un komunisms ir jau aizliegts, atliek vel kristietību aizliegt! Man muti neaizvērsiet, es protestēšu! Kas ir labi un kas ir slikti? Monik, vai Jums ir sava morāle? Vai Jums ir individuālā apziņa kolektībās apziņas vietā. Mani uzskati ir ļoti, ļoti argumentēti un pamatoti. Man ir stabila iekšēja un ārēja personīgā pasaules koncepcija. No baznīcas ir jāatbrīvojas, citādāk tā vel joprojām lumpanizēs sabiedrību. 

24.janvāris

Tavs ziņojums

 
 
Autorizācija
Komentē Jaunākais: Šodien, 20:37

Jaunākās diskusijas